Jogi Nyilatkozat

Jelen weboldalt (a továbbiakban: az „Oldal”) a magyar jogszabályok szerint bejegyzett Pannonsat Kft. működteti,. Székhelyünk: 8380 Hévíz Római utca 4. cégjegyzékszám: 20 09 063452, Adószám: 11532008220

Kérjük, ezen feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt az Oldalt használni kezdené. A jelen Oldal használatával Ön elfogadja ezen feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e az. Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja az Oldalt.

Megjegyzések

Az itt található információk a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb módon kerültek feltüntetésre. Fenntartjuk viszont az anyagok, felszerelések, specifikációk, modellek és a további adatok, információk értesítés nélküli változtatásának jogát.

A jelen Oldalon található némely hivatkozások (linkek) harmadik, független weboldal tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak. Kijelenti, hogy amikor a linket létrehozták, az említett független oldalak nem tartalmaztak semmilyen jogsértő anyagot. Az ilyen tőlünk független oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. Ezen oldalakat nem ellenőrizzük, ill. nincs befolyásunk ill. felelősségünk ezen független oldalak tartalma tekintetében, ezért kizárunk minden felelősséget az olyan változásokért és módosításokért az említett oldalakon történtek a link elhelyezését követően és a linkeket az ügyfelek érdekében bocsátjuk rendelkezésre.

Az Oldal weboldalának használati feltételei

1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
Az Oldalon található minden anyag a szellemi tulajdonunkat képezi. Az anyagok az anyag online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolhatók és nem reprodukálhatók. Ön azonban személyes használat céljából az Oldal teljes oldalait kinyomtathatja viszont papírra a következő feltételekkel:

(a) az Oldalon található dokumentumokat, illetve kapcsolódó grafikákat, terveket, képeket nem módosíthatják;
(b) az Oldalon található grafikákat, terveket, képeket nem használhatják a kapcsolódó szövegtől elválasztva, és
(c) a Pannonsat Kft. szerzői jogi és védjegyadatai, valamint más tájékoztatásai minden példányon megjelennek.

Az előzőek általános jellegétől függetlenül  időnként háttérképek, képernyővédők és egyéb alkalmazások letöltését lehetővé tehetjük az Oldalról. Jelen feltételek az ilyen letöltésekre is vonatkoznak.

Az Oldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos. Az oldalon található anyagokat az előállítás minden fázisában alaposan ellenőriztük és teszteltük. Ettől függetlenül azt ajánljuk, hogy használat előtt végezzen az anyagokon vírusellenőrzést.

2. Hivatkozások (linkek) az Oldalra
Ha olyan linkeket kíván készíteni, amelyek az Oldalra mutatnak, akkor ezen linkeknek a jelen weboldal kezdőlapjára (https://www.dronebriefing.hu) kell mutatnia.

3. Hozzáférés biztosítása
A Pannonsat Kft bár igyekszik biztosítani, hogy az Oldal elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha az Oldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

Az Oldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt is, illetve az ellenőrzési körünkön kívül eső okokból is.

4. Látogatói adatok és magatartás
A Pannonsat Kft. lent olvasható adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével az Ön által az Oldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősülnek, azok tulajdonjogáról a felhasználó lemond. A Pannonsat Kft. semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A Pannonsat Kft. és az általa kijelöltek ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon másolhatják, tehetik közzé, terjeszthetik, tehetik fel és egyéb módon használhatják.

Tilos az Oldalon közzétenni (belinkelni) ill. az Oldalra küldeni, illetve az Oldalról fogadni a következő anyagokat:

(a) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok; illetve
(b) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással; illetve
(c) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik; illetve
(d) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai lovak, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).
A Pannonsat Kft. teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve a Pannonsat Kft. az ezen 4-es pontot megszegő anyagot közzétevő (belinkelő) felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

5. Az adatok pontossága
A website-on található információk a Pannonsat ügyfeleit szolgálják. A Pannonsat Kft. a honlapon található adatok pontosságáért és naprakészségéért felelősségét kizárja. Nem vállalunk felelősséget a honlap tartalmából eredő követeléseket, károkat, vagy veszteségeket illetően.

Az oldalon található kijelentésekre építeni nem szabad, az oldalon található anyagokat cikk formájában nyújtjuk, mindenféle feltétel, garancia és egyéb kitétel nélkül. Ennek megfelelően a Pannonsat Kft. az oldal szolgáltatása kapcsán a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle vállalást, garanciát, bármiféle kitételt és feltételt (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, a jogszabályon alapuló feltételeket is), amelyek a szabályzat jelen kitételének alkalmazása nélkül vonatkoznának az oldalra.

6. Felelősség
A Pannonsat Kft. és tisztségviselői, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, büntető vagy ahhoz kapcsolódó veszteséget és kárt, vagy elmaradt bevételeket, nyereséget, ill. a goodwillt, adatokat, szerződéseket, pénzfelhasználást érintő veszteségeketet, elmaradt hasznokat, valamint az üzletmenet megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatos veszteségeket és károkat, felróhatóságtól függetlenül (korlátozás nélkül értve) a gondatlanságból eredő, szerződésen alapuló és másféle eredetű károkozás is) bármilyen módon az Oldallal kapcsolatban, ill. az Oldal használatával kapcsolatban, az Oldal használhatatlanságával kapcsolatban vagy az Oldal használatának eredményéhez köthetően, az Oldalhoz kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően; beleértve a fentiekbe a teljesség igénye nélkül az egyéb olyan károkat is, amelyek az Oldalhoz való hozzáférés, az Oldal használata, az azon való böngészés, anyagoknak az Oldalról vagy az Oldalhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek. Ezen feltételekben semmi sem korlátozhatja, illetve zárhatja ki az Pannonsat Kft. felelősségét a következőket illetően:

(a) a Pannonsat Kft. esetleges gondatlanságából eredő halálesetek és személyi sérülések;
(b) csalás, illetve rosszhiszemű megtévesztés;
(c) a vonatkozó jogszabályok alapján ki nem zárható, illetve nem korlátozható felelősség.

7. Vonatkozó jog és joghatóság
A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog irányadó.